Media no image

​Vi måste bestrida alla blockeringskrav

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 13:45 CET

Klockan 23 idag kommer vi blockera ett antal domännamn som leder till The Pirate Bay och den nedlagda versionen av Swefilmer. Detta sker till följd av en prejudicerande dom från Patent- och marknadsöverdomstolen som vi trots goda skäl inte får överklaga. Vi måste givetvis följa svensk lag och svenska domstolsbeslut, även när vi är starkt kritiska och när rättsläget är så pass osäkert som det är nu. Däremot är det orimligt att någon internetoperatör ska behöva blockera innehåll på internet enbart till följd av påtryckningar från en annan privat aktör, utan prövning i domstol.

Därför tvingas vi bestrida alla kommande blockeringskrav. Det är det enda sättet för oss och andra internetoperatörer att se till att privata aktörer inte ska få sista ordet avseende vilket innehåll som ska vara tillgängligt på internet. Detta är långt ifrån en ideal lösning och med en prejudicerande dom är chanserna att framgångsrikt bestrida kommande blockeringskrav små eller obefintliga. Den viktiga opartiska prövningen i domstol är emellertid förknippad med stora kostnader för både parterna och samhället. Den ineffektiva process som lagen hänvisar till utgör ett stort problem för rättssäkerheten. Risken är stor att inte alla internetoperatörer har resurserna att bestrida kraven.

Därtill finns fler allvarliga brister med det rättsläge som nu råder på området. Över 100 domännamn påstås leda till de två sajterna, och ska enligt domen därför blockeras. Utifrån rättegångsförhandlingarna vet vi att rätten inte tittat på ifall någon av domänerna leder till en fullt laglig webbplats - trots tecken på just detta. Vilka domäner som ska blockeras eller inte är således utlämnat till rättighetshavares uppriktighet, ofelbarhet och förmåga att göra proportionerliga bedömningar. Det är ännu oklart vilken instans som tar emot frågor och klagomål om en operatör blir ålagd att felaktigt blockera en domän. 

Rättighetshavarna har under processen lyft fram andra länders blockeringsmöjligheter som ett föredöme, men den situation vi fått i Sverige liknar inget annat land. Rättssäkerheten är istället påtagligt sämre än i något av våra nordiska grannländer som har lagstöd för blockering.

Domännamnen som omfattas av blockeringen då de anses leda till antingen The Pirate Bay eller Swefilmer är:

thepiratebay.se

thepiratebay.org

accesspiratebay.com

ahoy.one

bay.malk.rocks

baymirror.date

baymirror.win

bayproxy.date

bayproxy.pw

fastpiratebay.co.uk

fattorrents.ws

gameofbay.org

ikwilthepiratebay.org

kuiken.co

magnetsearch.net

magnetsearch.org

pbp.rocks

pbproxy.com

piraattilahti.net

pirate.trade

piratebay.click

piratebayblocked.com

piratebayproxy.tf

piratebays.co.uk

piratehole.com

pirateportal.xyz

pirateproxies.info

pirateproxies.net

pirate-proxy.info

pirateproxy.online

pirateproxy.wf

pirateproxy.vip

pirateproxy.yt

pirateproxybay.tech

pirates.pw

piratesbay.pe

piratetavern.net

piratetavern.org

piratewiki.info

proxypirate.pw

proxytpb.nl

thebay.tv

thehiddenbay.xyz

thenewbay.org

thepbproxy.website

thepiratebay.ar.com

thepiratebay.bypassed.live

thepiratebay.bypassed.red

thepiratebay.bypassed.video

thepiratebay.casa

thepiratebay.immunicity.live

thepiratebay.immunicity.video

thepiratebay.immunicity.red

thepiratebay.je

thepiratebay.lv

thepiratebay.mg

thepiratebay.red

thepiratebay.run

thepiratebay.skillproxy.com

thepiratebay.skillproxy.net

thepiratebay.skillproxy.org

thepiratebay.unblockthis.net

torrentdr.com

thepiratebay.uk.net

thepiratebay.unblocked.rocks

thepiratebay.unblocked.video

thepiratebay.unblockerproxy.xyz

thepiratebay-proxy.com

thepirateproxy.co

thepirateproxy.info

thepirateproxy.website

thepirateproxybay.xyz

theproxy.pw

theproxybay.pw

tpb.dashitz.com

tpb.patatje.eu

tpb.portalimg.com

tpb.proxyduck.co

tpb.retro.black

tpb.vrelk.com

tpbay.co

tpbmirror.us

tpbpro.xyz

tpbproxy.cc

tpbproxy.pw

tpbproxy.website

tproxy.pro

ukpirate.click

ukpirate.org

ukpirateproxy.xyz

unblockbay.com

unblockthepiratebay.net

unblockthepiratebay.org

urbanproxy.eu

vicetorrent.com

battleit.ee/tpb

thepiratebay.gg

bayproxy.org

thepirateproxybay.site

bayproxy.net

swefilmer.com

www.swefilmer.com

swehd.com

www.swehd.com

Journalister når presstjänsten på 08-41 01 00 40 och press@bredband.com

Om Bredbandsbolaget

Bredbandsbolaget erbjuder uppkoppling med höga hastigheter för internetaccess, digital-tv, telefoni och andra tjänster. Företaget har fler än 600 000 fiber- och bredbandskunder och knappt 500 000 tv-kunder. Bolaget är en del av Telenor Sverige. www.bredbandsbolaget.se

Klockan 23 idag kommer vi blockera ett antal domännamn som leder till The Pirate Bay och den nedlagda versionen av Swefilmer. Detta sker till följd av en prejudicerande dom från Patent- och marknadsöverdomstolen som vi trots goda skäl inte får överklaga.

Läs vidare »
Tsy5cckauk0ui9cpjjdo

SIFO: Olovlig streaming och fildelning minskar enligt svenskarna själva

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 14:10 CET

I en ny undersökning från SIFO på uppdrag av Telenor och Bredbandsbolaget anger en majoritet av dem som tittar på videomaterial som delats olovligen att de gör detta i mindre utsträckning än tidigare. Endast en procentenhet svarar att de ökat sin konsumtion av sådant material. Totalt svarade 17 procent att de den senaste månaden tittat på rörlig bild som delats utan skaparens medgivande.

Media no image

Frågor och svar angående blockeringsdomen

Blogginlägg   •   Feb 14, 2017 12:58 CET

Nedan följer några vanliga frågor och svar gällande blockeringsdomen mot Telenor och Bredbandsbolaget. Sidan uppdateras löpande.

Hur fungerar blockeringen?
Vi har fått en lista beståendes av några av de domännamn som leder till The Pirate Bay och den nedlagda versionen av Swefilmer. Dessa kommer att blockeras. 

När träder blockeringen i kraft?
Blockeringen inleds klockan 23:00, tisdagen den 28 februari som domen föreskriver.

Går domen att överklaga?
Nej, patent- och marknadsöverdomstolen har möjlighet att själv avgöra om en dom får överklagas eller inte. De har valt att inte ge den möjligheten.

Kan ni inte göra mer?
Vi har drivit en två år lång kamp där vi motsatt oss rättighetshavarnas blockeringskrav. Att domen inte kan överklagas är beklagligt och vi ser nu över vilka alternativ vi har. Vad det innebär i detalj är i nuläget för tidigt att säga, men arbete återstår för att bland annat se till så att rättsläget blir klarare och rättssäkerheten större.

Gäller domen flera operatörer?
Domen kommer att påverka alla operatörer. Det är Telenor och Bredbandsbolaget som blivit stämda i detta första skede, men det finns inga utsikter för andra operatörer att vinna i rätten om liknande krav riktas mot dem.

Kan kunder eller blockerade webbsajter kringgå blockeringen?
Det finns flera sätt att kringgå blockering och därför tror vi inte att domen kommer att ge någon märkbar effekt. Inte minst kan dessa sidor själva byta till nya adresser, som inte omfattas av blockeringskravet. Även metoder som gör blockeringen verkningslös är lättillgängliga vill vi inte uppmana kunder att kringgå domstolsbeslutet.

Gäller domen även om Telenor inte har sitt huvudkontor i Sverige?
I varje land där vi har verksamhet måste vi följa landets lag och domstolsbeslut.

Kommer ni behöva blockera fler sidor som kan bryta mot upphovsrätten?
Det är en relevant fråga och vi tror att konsekvenserna kan bli allvarliga. Det finns en risk att rättighetshavare kommer att rikta fler krav mot olika operatörer om blockering av sajter på internet. Vi analyserar fortfarande domen i detalj för klargöra precis hur allvarliga konsekvenserna kan bli.

Kan ni strunta i att följa domen?
Det är vår och alla andra operatörers avsikt att följa lagen och de svenska domstolarna, även när vi är starkt kritiska till domstolens tolkning. Storleken på vite är irrelevant. Vi vill även poängtera att den här kampen inte har handlat om att försvara två webbplatser som brutit mot upphovsrätten på internet, utan om principerna för det öppna internet. I det arbetet måste vi fokusera på långsiktigt hållbara lösningar och det kvarstår arbete att göra.

Läs vidare »
Media no image

​Kommentar till domen mot Telenor och Bredbandsbolaget i blockeringsmålet

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 13:08 CET

Vi är förvånade över den tolkning som Patent- och marknadsöverdomstolen har gjort. Domen går emot förarbetena och reglerna för hur nationell lagstiftning ska tolkas när den avviker från EU-rätten. Svensk lagstiftning har inget stöd för den här typen av blockering. Tingsrätten tydliggjorde detta, men Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tagit hänsyn till lagstiftarens avsikt med den svenska lagen.

Den blockering som kommer att bli aktuell rör specifika url:er (webbadresser) definierade av domstolen. Rätten har inte valt att gå på den extrema linje där rättighetshavare menat att internetoperatörer ska ha ett straffrättsligt ansvar att söka upp upphovsrättsbrott på internet och blockera sajter efter egen bedömning.

Vår övertygelse är att den här typen av blockering inte är effektivt för att hindra olovlig spridning av upphovsrättsskyddade verk på internet. Det är inte heller en god garant för att skapare ska få betalt för sina verk. Tjänster för framförallt rörlig bild måste utvecklas och bli mer kundcentrerade och de film-och tv-tjänster som idag växer mest är de som istället för att se internet som ett hot utnyttjar digitaliseringens möjligheter.

Journalister når presstjänsten på 08-41 01 00 40 och press@bredband.com

Om Bredbandsbolaget
Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för Internetaccess, telefoni, digital-tv och andra tjänster. Företaget har fler än 475 000 privat- och företagskunder i ett nät som omfattar två miljoner svenska hushåll. Bredbandsbolaget är också en av Sveriges största leverantörer av bredbandstelefoni med fler än 200 000 anslutna hushåll. Bolaget är en del av Telenor Sverige. www.bredbandsbolaget.se

​Vi är förvånade över den tolkning som Patent- och marknadsöverdomstolen har gjort. Domen går emot förarbetena och reglerna för hur nationell lagstiftning ska tolkas när den avviker från EU-rätten. Svensk lagstiftning har inget stöd för den här typen av blockering. Tingsrätten tydliggjorde detta, men Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tagit hänsyn till lagstiftarens avsikt.

Läs vidare »
Media no image

Mot bakgrund av EU-domstolens förhandsavgörande idag upphör Bredbandsbolaget omedelbart med lagring av abonnenternas trafikuppgifter i enlighet med den nuvarande datalagringsregleringen

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 14:23 CET

Beskedet från EU-domstolen är mycket tydligt i frågan om den omdebatterade svenska datalagringen. Det går inte att tolka på annat sätt än att den svenska ordningen underkänns.

Detta innebär att de uppgifter om våra kunders trafik som vi tidigare var skyldiga att lagra i sex månader inte längre behöver lagras i samma utsträckning som tidigare. Vi kommer att fortsätta att behandla och lagra data som är nödvändig för vår verksamhet eller som våra kunder givit samtycke till. Detta innebär också att brottsutredande myndigheter kommer att fortsätta att kunna begära ut uppgifter som vi har tillgång till t ex när det gäller utredning av allvarligare brottslighet.

Vårt beslut grundar sig i bedömningen att EU-domstolens avgörande innebär att den svenska datalagringslagen inte tillgodoser EU:s grundläggande krav på skydd för personlig integritet och konfidentialitet för elektronisk kommunikation.

Anna Byström, chefsjurist på Bredbandsbolaget och Telenor

Journalister når presstjänsten på 08-41 01 00 40 och press@bredband.com

Om Bredbandsbolaget
Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för Internetaccess, telefoni, digital-tv och andra tjänster. Företaget har fler än 650 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Bredbandsbolaget är också en av Sveriges största leverantörer av bredbandstelefoni med fler än 200 000 anslutna hushåll. Bolaget är en del av Telenor Sverige. www.bredbandsbolaget.se

Beskedet från EU-domstolen är mycket tydligt i frågan om den omdebatterade svenska datalagringen. Det går inte att tolka på annat sätt än att den svenska ordningen underkänns.

Läs vidare »
Media no image

Kommentar om dagens rättegång mot Bredbandsbolaget

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 08:16 CET

Idag avslutas rättsprocessen mot Bredbandsbolaget i Patent- och marknadsöverdomstolen. Domen som följer kommer med stor sannolikhet inte att prövas i högsta domstolen vilket innebär att detta blir sista instans. Bakgrunden är att Bredbandsbolaget har stämts av rättighetshavare för att vi inte vill blockera webbplatser, i detta fall The Pirate Bay och Swefilmer. De mediebolag som stämt oss hävdar att Bredbandsbolaget är medskyldigt till de eventuella brott som begås på internet enbart av den anledningen att vi tillhandahåller internetuppkoppling till våra kunder.

Det är en farlig väg att gå och leder till att internetleverantörer tvingas ägna sig åt övervakning och värdering av innehåll på internet och blockera webbplatser med olagligt innehåll för att inte riskera att bli medbrottslingar. De rättighetshavare som stämmer oss menar att de eftersträvar en blockering som liknar den som finns i våra nordiska grannländer. Men med den lagstiftning vi har i Sverige innebär rättighetshavarnas krav på blockering ett krav på en form av censur som inte har sin motsvarighet i något annat EU-land.

När målet prövades av Stockholms tingsrätt var det också en enig domstol som underkände mediebolagens argumentation. Vi hoppas även att den kommande och sannolikt slutliga domen kommer att fastslå att internetoperatörer som enbart tillhandahåller internetuppkoppling till sina kunder inte kan anses medskyldiga till brott som begås på internet.

Vi har förstått att om rättighetshavarna förlorar detta mål, kommer de att sträva efter en lagändring som tillåter blockering. Vi tror inte att en hårdare lagstiftning och krav på blockering är ett effektivt sätt att stoppa illegal spridning av upphovsrättsskyddade verk på internet.

Istället har vi och andra aktörer, som påverkas av upphovsrättskränkningar på internet, försökt hitta konstruktiva lösningar på problemet i samråd med rättighetshavarna - något som de tyvärr hittills inte visat något intresse för. Vi hoppas att rättighetshavarna är mer intresserade av den dialog när den här rättsprocessen är över.

Jonas Jegerborn, chef för Bredbandsbolaget

Anna Byström, chefsjurist på Bredbandsbolaget och Telenor

Journalister når presstjänsten på 08-41 01 00 40 och press@bredband.com

Om Bredbandsbolaget
Bredbandsbolaget erbjuder uppkoppling med höga hastigheter för internetaccess, digital-tv, telefoni och andra tjänster. Företaget har fler än 600 000 fiber- och bredbandskunder och knappt 500 000 tv-kunder. Bolaget är en del av Telenor Sverige. www.bredbandsbolaget.se

Idag avslutas rättsprocessen mot Bredbandsbolaget i Patent- och marknadsöverdomstolen. Domen som följer kommer med stor sannolikhet inte att prövas i högsta domstolen vilket innebär att detta blir sista instans. Bakgrunden är att Bredbandsbolaget har stämts av rättighetshavare för att vi inte vill blockera webbplatser, i detta fall The Pirate Bay och Swefilmer.

Läs vidare »
Media no image

Bredbandsbolaget och HSB förlänger avtal om Triple Play

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 08:45 CEST

Bredbandsbolaget och HSB väljer att förlänga sitt samarbete med ett treårigt avtal. Avtalet avser sedan tidigare TV, telefoni och bredband till HSBs medlemmar.

När man nu väljer att förlänga avtalet har bolagen också kommit överrens om att utöka erbjudandet på individuella abonnemang, till exempel så kommer HSBs medlemmar kunna teckna TV-paket till ett kraftigt rabatterat pris. För gruppanslutna kommer även surfhastigheten höjas avsevärt från 100/100 Mbit till 250/100 Mbit.

- Vi är naturligtvis både stolta och glada för att HSB ger oss fortsatt förtroende som fiberleverantör, det är ett kvitto på att vi gör rätt saker. Vi ser framemot att kunna erbjuda ännu fler HSB-medlemmar FiberTV med knivskarp bild och ett brett utbud av bredbandstjänster, säger Jonas Jegerborn, chef Bredbandsbolaget

Bredband är idag bärare av en rad viktiga kommunikationstjänster, som tv och telefoni. Hushållen ökar sitt användande varje dag, till exempel genom att använda musik- och filmtjänster. På sikt blir hushållen allt smartare och fler delar i hemmet kommer att vara uppkopplade.

Bredbandsbolaget erbjuder HSBs medlemmar fiber för att säkra att de boende kan använda de mest kapacitetskrävande tjänsterna. Idag kan hushållen inom HSB få ända upp till 1 Gbit/s.

- Vi ser framemot fortsatt gott samarbete med Bredbandsbolaget som nu vässat sitt erbjudande till HSBs medlemmar ytterligare med bland annat den högre surfhastigheten och de attraktiva Tv-paketen, säger Niclas Lind, Inköpschef HSB Riksförbund

Journalister når presstjänsten på 08-41 01 00 40 och press@bredband.com

Om Bredbandsbolaget
Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för Internetaccess, telefoni, digital-tv och andra tjänster. Företaget har fler än 475 000 privat- och företagskunder i ett nät som omfattar två miljoner svenska hushåll. Bredbandsbolaget är också en av Sveriges största leverantörer av bredbandstelefoni med fler än 200 000 anslutna hushåll. Bolaget är en del av Telenor Sverige. www.bredbandsbolaget.se

Bredbandsbolaget och HSB väljer att förlänga sitt samarbete med ett treårigt avtal. Avtalet avser sedan tidigare TV, telefoni och bredband till HSBs medlemmar.

Läs vidare »
Media no image

Bredbandsbolaget miljardsatsar på fiber till en halv miljon villahushåll

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2016 09:44 CEST

Bredbandsbolaget investerar miljarder på fibermarknaden för villor och genom investeringen förväntas man nå en halv miljon svenska hushåll. Miljardinvesteringen är driven av en stark kundefterfrågan men också av den snabbt växande fibermarkanden.

Idag når Bredbandsbolagets befintliga fiberinfrastruktur ca 1,5 miljoner hushåll och tillsammans med den kommande investeringen kommer bolaget att kunna leverera fiber till nära hälften av de svenska hushållen. Genom den redan väl utbyggda infrastrukturen som Bredbandbolaget har kommer man att kunna ta ut miljardinvesteringen på fibermarkanden på ett kostnadseffektivt sätt.

“Bredbandsbolaget är sedan grundandet starkt förknippat med snabbt internet. Bolaget har varit världsledande inom leverans av fiber, huvudsakligen till flerfamiljshus. Nu tar vi nästa steg och expanderar vårt erbjudande till villamarknaden” säger Jonas Jegerborn, chef Bredbandsbolaget

Bredbandsbolaget går nu ut med sitt erbjudande i 10 städer och man kommer inom kort att gå ut i ytterligare städer och områden. De första områdena kommer att vara uppkopplade innan sommaren.

”Vårt initiativ skapar en ny konkurrenssituation på fibermarknaden, en konkurrenssituation som är efterfrågad av flera kommuner där man börjar se en monopolsituation. Investeringen vi nu gör visar att vi är beredda att investera i utbyggnaden av den mycket viktiga infrastrukturen, som ska förse svenska folket med en snabb uppkoppling”, säger Jonas Jegerborn.

Journalister når presstjänsten på 08-41 01 00 40 och press@bredband.com

Om Bredbandsbolaget
Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för Internetaccess, telefoni, digital-tv och andra tjänster. Företaget har fler än 475 000 privat- och företagskunder i ett nät som omfattar två miljoner svenska hushåll. Bredbandsbolaget är också en av Sveriges största leverantörer av bredbandstelefoni med fler än 200 000 anslutna hushåll. Bolaget är en del av Telenor Sverige. www.bredbandsbolaget.se

Bredbandsbolaget investerar miljarder på fibermarknaden för villor och genom investeringen förväntas man nå en halv miljon svenska hushåll. Miljardinvesteringen är driven av en stark kundefterfrågan men också av den snabbt växande fibermarkanden.

Läs vidare »
Media no image

​Discoverys tv-kanaler tillbaka hos Bredbandsbolagets och Canal Digitals kunder

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2016 09:00 CET

Bredbandsbolaget och Canal Digital har nu enats med Discovery Networks om ett nytt långsiktigt distributionsavtal. Det innebär att de 800 000 tv-kunder, som sedan den 1 februari saknat Discoverys Networks tv-kanaler, får tillbaka kanalerna från klockan 09:00 idag. Samtliga kanaler kommer att vara åter under de närmsta timmarna.

När det förra avtalet löpte ut var parterna framförallt inte överens om ersättningen för tv-kanalerna, varpå kanalerna släcktes för Bredbandsbolagets och Canal Digitals kunder. Parterna har nu enats om ett nytt avtal som innebär att kanalerna åter får sändas till Canal Digitals och Bredbandsbolagets kunder.

– Vi är nöjda över att ha nått fram till Discovery och att vi enats om ett nytt långsiktigt avtal där vi värnat om våra kunders intressen. Det finns ett tryck för att öka priset på programinnehåll, inte bara från Discovery, och det är viktigt att vi förhandlar med alla rättighetshavare för att behålla en bra prisbild för kunderna, säger Jonas Jegerborn, chef för Bredbandsbolaget.

– Det har såklart varit en beklaglig situation för våra kunder den senaste tiden. Samtidigt har vi fått mycket stöd från dem som varit mycket uppskattat och som stärkt oss ända in i förhandlingsrummet. Vi är glada att vi lyckats hitta en lösning som är bra såväl för oss som för Discovery Networks, men framförallt för kunderna. Vi fokuserar nu på ett konstruktivt samarbete framåt, säger John Nordin, vd för Canal Digital Sverige.

Discovery Networks tolv tv-kanaler, däribland Kanal 5, Kanal 9 och Eurosport förväntas vara tillbaka i rutorna under de närmsta timmarna.

Presskontakter

Bredbandsbolaget
Aron Samuelsson, presschef
press@bredband.com
08-41 01 00 40

Canal Digital Sverige
Maria Sörnell, pressansvarig
maria.sornell@canaldigital.se
0709 11 88 51

Journalister når presstjänsten på 08-41 01 00 40 och press@bredband.com

Om Bredbandsbolaget
Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för Internetaccess, telefoni, digital-tv och andra tjänster. Företaget har fler än 475 000 privat- och företagskunder i ett nät som omfattar två miljoner svenska hushåll. Bredbandsbolaget är också en av Sveriges största leverantörer av bredbandstelefoni med fler än 200 000 anslutna hushåll. Bolaget är en del av Telenor Sverige. www.bredbandsbolaget.se

Bredbandsbolaget och Canal Digital har nu enats med Discovery Networks om ett nytt långsiktigt distributionsavtal. Det innebär att de 800 000 tv-kunder, som sedan den 1 februari saknat Discoverys Networks tv-kanaler, får tillbaka kanalerna från klockan 09:00 idag. Samtliga kanaler kommer att vara åter under de närmsta timmarna.

Läs vidare »
Media no image

​Bredbandsbolaget och Canal Digital förlorar rätten att sända Discoverys kanaler

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2016 23:52 CET

Till följd av förhandlingar med Bredbandsbolaget och Canal Digital har Discovery Networks valt att tillfälligt förhindra Bredbandsbolagets och Canal Digitals kunder att se Kanal 5 och Discovery Networks övriga kanaler. För att undvika en för stor prishöjning för sina kunder har Bredbandsbolaget och Canal Digital inte kunnat acceptera de krav som Discovery Networks ställer för att de cirka 800 000 kunderna åter ska kunna se kanalerna.

Det tidigare avtalet parterna emellan löper ut natten till den första februari varpå Bredbandsbolaget och Canal Digital inte längre har tillåtelse från Discovery Networks att sända deras kanaler.

– Discovery står benhårt fast vid sina krav, men våra ansträngningar att få dem att möta oss fortsätter med oförändrad intensitet, så att våra kunder snart kan se kanalerna igen utan att deras priser ökar för mycket. Jag beklagar den oacceptabla situation som uppstått, men vi har sträckt oss mycket långt i vårt erbjudande till Discovery, speciellt för de kanaler våra kunder tittar mest på, vilket de har tackat nej till, säger Jonas Jegerborn, chef för Bredbandsbolaget.

Bredbandsbolaget och Canal Digital har erbjudit sig att fortsätta sända Discovery Networks kanaler till de 800 000 kunderna under en ytterligare period medan förhandlingarna fortsätter. Det har Discovery Networks sagt nej till.

– Att de inte tillåtit oss att fortsätta sända deras kanaler till våra kunder efter den första februari innebär att det nu är kunderna som drabbas. Vi kan omöjligt gå med på Discoverys oproportionerliga krav som inte bara skulle leda till allt för stora prisökningar för Bredbandsbolagets kunder, utan även att de tvingas betala för ytterligare kanaler de inte får välja själva, säger Jonas Jegerborn.

– Det här var en situation vi verkligen hoppades kunna undvika, trots att Discovery Networks meddelade redan i torsdags att de var beredda att gå så långt. Jag beklagar att såväl våra som Bredbandsbolagets kunder nu saknar dessa kanaler tills ett nytt avtal är på plats, säger John Nordin, vd på Canal Digital Sverige.

Discovery Networks har tidigare varit i konflikt med två andra svenska tv-operatörer i december 2014 och April 2015, som även då resulterade i att svenska tv-kunder gick miste om Discoverys tv-kanaler under en kort period.

– Detta är en förhandlingstaktik som vi aldrig tidigare stött på. Varken från SBS, som ägde kanalerna innan de köptes av amerikanska Discovery, eller någon annan rättighetshavare. Det är dock inte första gången som Discovery använder taktiken och tyvärr är det nu tredje och fjärde gången på kort tid som svenska TV-tittare förlorar Discoverys kanaler. Vi hoppas och tror dock att vi snart kan få Discovery att komma tillbaka till våra kunder, säger John Nordin.

Discovery Networks drastiska åtgärd har föregåtts av månaders förhandlingar utan framgång. För att lindra besväret för de 800 000 kunderna har Bredbandsbolaget och Canal Digital tillfälliga kanalerbjudanden till sina kunder. Den senaste informationen och löpande uppdateringar kommer att finnas tillgängliga på:

Bredbandsbolaget.se/kanaler

Canaldigital.se/info

Canaldigitalkabel.se/kanaler

Följande av Discovery Networks kanaler omfattas:

 • Kanal 5
 • Kanal 9
 • Kanal 11
 • Investigation Discovery
 • Discovery Channel
 • TLC
 • Animal Planet
 • Discovery Science
 • Discovery World
 • Discovery Showcase
 • Eurosport
 • Eurosport 2

Presskontakter

Bredbandsbolaget
Aron Samuelsson, presschef
press@bredband.com
08-41 01 00 40

Canal Digital Sverige
Maria Sörnell, pressansvarig
maria.sornell@canaldigital.se
0709 11 88 51

Journalister når presstjänsten på 08-41 01 00 40 och press@bredband.com

Om Bredbandsbolaget
Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för Internetaccess, telefoni, digital-tv och andra tjänster. Företaget har fler än 475 000 privat- och företagskunder i ett nät som omfattar två miljoner svenska hushåll. Bredbandsbolaget är också en av Sveriges största leverantörer av bredbandstelefoni med fler än 200 000 anslutna hushåll. Bolaget är en del av Telenor Sverige. www.bredbandsbolaget.se

Till följd av förhandlingar med Bredbandsbolaget och Canal Digital har Discovery Networks valt att tillfälligt förhindra Bredbandsbolagets och Canal Digitals kunder att se Kanal 5 och Discovery Networks övriga kanaler. För att undvika en för stor prishöjning för sina kunder har Bredbandsbolaget och Canal Digital inte kunnat acceptera de krav som Discovery Networks ställer.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Vill du kontakta någon annan på Telenor?
 • wmymqlkundarrxenykde@bqgjvhptrrewraydbankzcyd.com
 • Kundservice: 0770-777 000
 • Växel: 0455-33 10 00
Är du kund och vill komma i kontakt med oss? Bredbandsbolagets kundservice är öppen alla dagar kl. 8.00–22.00. Telefon: 0770-777... Visa mer

Om Bredbandsbolaget

Bredbandsbolaget erbjuder uppkoppling med höga hastigheter för internetaccess, digital-tv, telefoni och andra tjänster. Företaget har fler än 600 000 fiber- och bredbandskunder och knappt 500 000 tv-kunder. Bolaget är en del av Telenor Sverige. www.bredbandsbolaget.se

Adress

 • Bredbandsbolaget
 • Katarinavägen 15
 • 102 65 Stockholm
 • Vår hemsida